#unia

kary

plan dnia

tym razem głosuję

Przeganiamy

Unijny okupant przekroczył rubikonia

Dlaczego bez flag UE?

Ojej