#Schetyna

Uchodźcy? Jacy uchodźcy?

Dyskretny uśmiech

Wróżba na sierpień 2016