#euro

Legenda

taktyka

Unijny okupant przekroczył rubikonia

Flagi

Mecz

Agreekment

Polska się zbroi