#500 zł

500

Podniżka

Pińcet

Mój kraj taki dobry

Dobre rady

500 minus